Registrácia

Malina

Gymnastické Centrum

Double-click this headline to edit the text.

Double-click this headline to edit the text.

Online registrácia kurzov gymnastiky

Celodenný letný tábor

Gymnastika, základy akrobacie a mnoho viac celý týždeň v letnom tábore.

Skúšobná hodina zadarmo

Objednajte pre vaše dieťa skúšobnú hodinu zadarmo.
Free

Ponúkame kurzy gymnastiky pre deti

Gymnastické zručnosti sú základom pre akýkoľvek šport, ktorému sa vaše dieťa bude venovať v budúcnosti.

Gymnastika je krásny šport.

Pomáha rozvíjať koordináciu, silu, rovnováhu, flexibilitu a ešte oveľa viac. Napomáha budovať sebavedomie a zlepšuje zručnosti, ako je sebaovládanie a sústredenie. Gymnastické zručnosti sú základom pre akýkoľvek šport, ktorému sa Vaše dieťa bude venovať v budúcnosti či už rekreačne, alebo vrcholovo. Naše tréningy sú vedené pod dohľadom, kvalifikovaných trénerov. Koncepcia cvičenia vychádza zo základných gymnastických prvkov, prispôsobených možnostiam a potrebám dieťaťa. Navyše pri gymnastike je veľa zábavy.

Prečo gymnastika ?

Zo zdravotného hľadiska pôsobí gymnastika predovšetkým na rozvoj kostrového svalového aparátu, správne držanie tela, na proporčné vytváranie svalového stvárnenia Ľudského tela i na funkciu vnútorných orgánov.
Je vhodnou formou prevencie pred svalovou dysbalanciou spôsobenou jednostraným zaťažením či už pri športe alebo nevhodným držaním tela v bežnom živote.

Prečo Malina?

Sme Občianske združenie Malina – centrum gymnastiky, ktorého základnou činnosťou je činnosť v oblasti rekreačného, športu. Venujeme sa športovej gymnastike, ktorá je základným športovým odvetvím.

Vytrvalosť

Univerzálny liek nie len pre gymnastiku, zabezpečuje budovanie disciplíny a koncentrácie, dobrú fyzickú kondíciu a je základom pre výborné technické zručnosti v športe.

Profesionálny prístup

Dokáže obohatiť a rozvíjať zdravý životný štýl a zvyšovať kvalitu života, individuálne zdokonaľovať zručnosti a dáva priestor na pozitívnu sebarealizáciu.

Zábava

Každý tréning prináša radosť z pohybu, množstvo zážitkov, plynulé prepájanie sily, vytrvalosti a rýchlosti.

Aktivity

Baby Gym

Detičky vo veku 2 - 3 roky Cvičenia pre rodičov s deťmi

Mini Gym

Deti vo veku 3 - 4 roky Dieťa má radosť z dosiahnutého cieľa

Gymnastika pre predškolákov

Deti od 4 do 6 rokov Cvičenie je prispôsobené veku, možnostiam a schopnostiam dieťaťa.

Gymnastika pre školákov

Deti 6 až 8 rokov , Deti viac ako 8 rokov Cvičenie je zamerané na osvojenie si zložitejších gymnastických cvičebných tvarov.

Vzdušná akrobacia

Pre deti od 8 rokov Cieľom skupiny je zdokonaliť akrobatické schopnosti

Parkour

Deti od veku 8 a viac Náš kurz je určený pre deti a mládež od 8 rokov. Kurz vedie špecializovaný tréner s praxou.

Športové, tanečné kluby, materské a základné školy

Deti od veku 8 a viac Malinagym ponúka cvičenie pre materské školy, základné školy, školské družiny či školské kluby.

Gymnastika pre dospelých

Dospelí Cvičenie je zamerané na základy gymnastiky

Letné celodené tábory

Deti od 4 rokov Počas letných prázdnin organizujeme celodenné campy. Zamerané na gymnastiku, tanec a iné Športové aktivity.

Všetky aktivity

Detailný prehľad všetkých aktivít
Viac info

Double-click this headline to edit the text.

This is a block of text. Double-click this text to edit it.
This is a block of text. Double-click this text to edit it.

Pridaj sa :)

Online registrácia kurzu gymnastiky