Registrácia

Aktivity

Baby Gym

Detičky vo veku 2 - 3 roky Cvičenia pre rodičov s deťmi

Náš kurz cvičenia pre rodičov s deťmi podporuje pohybový rozvoj v ranom veku a poskytuje pevný základ pre vaše dieťa. Naši tréneri pripravia pre vaše deti pripravia rôzne prekažkové dráhy z penových modulov, pomôžu vašim deťom dosiahnuť nové zručnosti, ktoré ich pripravia na ďalšie výzvy v priebehu každej fázy rastu.

Cvičenie trvá 45 minút, raz alebo dvakrát týždenne (podľa vlastného výberu).

Mini Gym

Deti vo veku 3 - 4 roky Dieťa má radosť z dosiahnutého cieľa

Je zostavené tak, aby si hravou a nenásilnou formou budovalo pozitívny vzťah k športu. Dieťa sa naučí vykonávať a rozvíjať základné gymnastické zručnosti, fyzickú silu, koordinačné schopnosti, pomocou jednotlivých gymnastických tvarov a rôznych pohybových aktivít. Zároveň dieťa lepšie spoznáva samo seba, buduje si sebadôveru, učí sa pracovať v skupine, stáva sa súčasťou kolektívu ,kde je zdravá súťaživosť ale aj podpora od ostatných čo pozitívne rozvíja osobnosť dieťaťa. Dieťa má radosť z dosiahnutého cieľa.

Cvičenie trvá 60 minút, raz alebo dvakrát týždenne (podľa vlastného výberu).

Gymnastika pre predškolákov

Deti od 4 do 6 rokov Cvičenie je prispôsobené veku, možnostiam a schopnostiam dieťaťa.

Je zostavené tak, aby si hravou a nenásilnou formou budovalo pozitívny vzťah k športu. Dieťa sa naučí vykonávať a rozvíjať základné gymnastické zručnosti, fyzickú silu, koordinačné schopnosti, pomocou jednotlivých gymnastických tvarov a rôznych pohybových aktivít. Zároveň dieťa lepšie spoznáva samo seba, buduje si sebadôveru, učí sa pracovať v skupine, stáva sa súčasťou kolektívu ,kde je zdravá súťaživosť ale aj podpora od ostatných čo pozitívne rozvíja osobnosť dieťaťa. Dieťa má radosť z dosiahnutého cieľa.

Cvičenie trvá 60 minút - jeden alebo dvakrát týždene. Podľa vlastného výberu pri registrácii.

Gymnastika pre školákov

Deti 6 až 8 rokov , Deti viac ako 8 rokov Cvičenie je zamerané na osvojenie si zložitejších gymnastických cvičebných tvarov.

Rozvoj kondičných a koordinačných schopností, ohybnosti, obratnosti ako aj budovanie sily, vytrvalosti, prostredníctvom rôznych gymnastických cvičení pri čom sa prihliada na schopnosti každého dieťaťa.Každá jedna absolvovaná hodina posúva postupne ( krôčik po krôčku) dieťa v pred.Opakovaním rovnakých aktivít dieťa samé vníma svoj posun. Buduje si pozitívny vzťah k sebe samému čo má vplyv na jeho sebavedomie a sebahodnotenie. Stáva sa súčasťou kolektívu,súčasťou celku, v ktorom sa deti navzájom podporujú.

Cvičenie trvá 60 minút - jeden alebo dvakrát týždene. Podľa vlastného výberu pri registrácii.

Vzdušná akrobacia

Pre deti od 8 rokov Cieľom skupiny je zdokonaliť akrobatické schopnosti

Vzdušná akrobacia je určená pre deti od 8 rokov, ktoré majú za sebou základy gymnastiky. Deti sa učia akrobacii na Aerial Silks (dve dlhé plachty), Aerial Sling (plachta do ,,U“) a Aeril Hoop (kruh). Prejdú od základných úchopov a uzlov až k rôznym akrobatickým prvkom.

Cvičenie trvá 60 minút.

Parkour

Deti od veku 8 a viac Náš kurz je určený pre deti a mládež od 8 rokov. Kurz vedie špecializovaný tréner s praxou.

Parkour je fyzická aktivita, v ktorej sa cvičiaci snaží dostať z jedného miesta na druhé bezpečne, efektívne a s použitím vlastného tela. Parkour je založený na prekonávaní všetkých prekážok, ktoré sa v ceste vyskytnú, ako keby šlo o stav ohrozenia.Parkour kombinuje prvky atletiky a gymnastiky. Parkour ovplyvňuje myslenie a cvičiaci lepšie zvládajú nielen fyzické, ale aj psychické prekážky.Tento šport je mimoriadne príťažlivý najmä pre teenagerov, preto môže byť vstupnou bránou k športu aj pre tie deti, ktoré doteraz nešportovali. Hodina je zameraná na základy gymnastiky, koordináciu pohybu, spevnovanie tela, zdolávanie prekážok.

Ponúkame kurzy pre začiatočníkov a pokročilý / atlét musí mať zvládnuté základné prvky gymnastiky (kotúľ do predu, do zadu, mlynské koleso, stajka), základy parkouru (parakotúľ, dash, kong, speed step, speed vault, monkye, lazy, reverse, butterfly).

Cvičenie trvá 60 minút.

Športové, tanečné kluby, materské a základné školy

Deti od veku 8 a viac Malinagym ponúka cvičenie pre materské školy, základné školy, školské družiny či školské kluby.

Cvičenie je zamerané na všeobecný pohybový rozvoj pod dohľadom gymnastického trénera. Deti vykonávajú prirodzený pohyb. Rozvíjajú svoje motorické schopnosti, obratnosť, rýchlosť,ohybnosť, silu, vytrvalosť atď.... Cvičenie vždy prisôsobíme k danému koletívu, tiež schopnostiam jednotlivích detí. Pracujeme so základným náčiním a náradím kde si deti precvičujú koordináciu celého tela.

Cvičenie trvá 60 minút.

Gymnastika pre dospelých

Dospelí Cvičenie je zamerané na základy gymnastiky

Cvičenie je zamerané na základy gymnastiky, spevňovanie tela, koordinačných schopností, rozvoj fyzickej sily , posilňovanie vlasnou váhou , strečing.

Cvičenie trvá 60 minút.

Letné celodené tábory

Deti od 4 rokov Počas letných prázdnin organizujeme celodenné campy. Zamerané na gymnastiku, tanec a iné Športové aktivity.

Pre deti sú pripravené : • gymnastika • základy akrobacie • 8m nafukovacia dráha • cvičenie v plachtách • korčulovanie na kolieskových korčuliach • loptové hry • spoločenské hry • ine hrý v prírode.

V cene tábora je zabezbečená strava: desiata, obed, olovrant, pitný režim počas celého dňa.
This is a block of text. Double-click this text to edit it.

Pridaj sa :)

Online registrácia kurzu gymnastiky